We believe in service with experience

Facility Management

Naša tvrtka za Vas može obavljati sve usluge facility managementa, tj. cjelokupno upravljanje vašim objektima. To je outsourcing svih djelatnosti, koje su neophodne za besprijekorno funkcioniranje Vaše zgrade.

Uštedite vrijeme i novac, ubrzajte svoje poslovanje i povećajte učinkovitost. Prepustite nama čišćenje i održavanje objekata, kako biste se Vi posvetili svojoj osnovnoj djelatnosti.

Centralne usluge facility managementa su:

 • Tehničko upravljanje (održavanje tehničke opreme, osiguravanje vrijednosti objekta, pračenje jamstva u garantom roku, itd...)
 • Infrastrukturno upravljanje (čišćenje, recepcija/portiri, security...)
 • Komercijalno upravljanje (briga o komunalijama, ugovorima o opskrbi i najmu, računovodstvo i knjigovodstvo zgrade...)

Opći zahtjevi facility managementa su:

 • Potpora osnovnih procesa klijenta
 • Poboljšanje učinkovitosti i radnog okruženja za klijenta
 • Jamstvo za sigurnost i zdravlje korisnika objekta
 • Očuvanje i povečanje vrijednosti građevina i postrojenja
 • Poštivanje zakonskih propisa i obaveza
 • Povečanje kvalitete za korisnike
 • Smanjenje troškova poslovanja

Naš facility management Vam osigurava potpunu sigurnost za Vaše objekte. To postižemo:

 • sistematskim pračenjem svih tehničkih, zakonskih i jamstvenih potreba objekta i opreme kroz vođenje tehničke dokumentacije, profesionalno obavljanje inspekcija, odrzavanja i popravaka, te osiguranjem za sve moguće neizvjesnosti.
 • uljudnom i uslužnom pristupu svim korisnicima zgrade i bezprijekornom održavanju čistoće zgrade, kako bi se svi korisnici Vašeg objekta osječali ugodno i imali maksimalno pogodne uvjete za obavljanje svojih poslova.
 • transparentnim vođenjem financija zgrade, prema vlasniku kao i prema zakupcima. Vlasnik uz sve obračune prima izvješća u dogovorenim rokovima, te se vrši planiranje i kontrola troškova kroz budžetiranje. Zakupcima se uz sva potrebna obrazloženja zaračunavaju zakupnine i troškovi poslovanja, te se prate sva plačanja, ako je potrebno opomenama i pravnom službom.

Naš facility management preuzima sve strukture zaposlenika potrebne za pogon zgrada, koji nisu usko povezani za djelatnost kojom se bavite, a ujedno Vam ne donose profit kao takvi. Na taj način smanjujete troškove i štedite vrijeme koje možete iskoristiti na vašu osnovnu djelatnost, te ubrzavate svoje poslovanje i povećavate učinkovitost.

Mi provodimo organizaciju i edukaciju zaposlenika te dobavljanje materijala potrebnog za njihov neometan rad, te Vas na taj način rasterečujemo od troškova kao što su sam pronalazak odgovarajućeg kadra, edukacija zaposlenika, godišnji odmori, bolovanja ili porodiljni dopusti (u tim slučajevima osiguravamo zamjenskog radnika) te administrativni troškovi, sredstva za rad, itd.

Što je ustvari facility management?

Vaša nekretnina je Vaš kapital. Kao i sve druge vrste kapitala, i nekretnina treba donositi renditu. Kad Vaš kapital dajete nekome na upravljanje, naravno očekujete da Vam ga oplodi. Vaš novac povjeriti će te bankaru, dionice fonds-menadžeru, a nekretninu - facility menadžeru.

Naš sektor facility managementa može brinuti o baš svim aspektima pogona nekretnina, tako da Vi kao vlasnik, ako to želite, samo uzivate u njenoj koristi, bez da maknete prstom!

Naravno, upravljanje nekretninama je skupina vrlo različitih struka, a cijelokupna organizacija svih njih nazivamo facility management. Vi kao vlasnik možete koristiti i samo neke usluge FM-a, naprimjer čišćenje, dok sami vodite brigu o tehnici i komercijali. S druge strane, ako ugovorite cijelokupni FM, možete se potpuno fokusirati na Vaš core business – bilo to proizvodnja, uredski posao ili krstarenje...

Po definiciji Njemaćke asocijacije za facility management GEFMA, facility management je disciplina upravljanja, koja objedinjuje sve sekundarne ili potporne procese oko osnovne djelatnosti jednoga poduzeća. U centru pažnje facility menadžera pri tome su uređenje radnog okruženja, održavanje vrijednosti i dugoročne rentabilnosti imovine poduzeća u obliku građevina, postrojenja i ustanova (facilities).

FM kroz cijeli životni ciklus građevine ograničuje i smanjuje troškove servisiranja i održavanja zgrada, što postižemo uz pomoč štedljivoga i precizno usmjerenog ulaganja. FM nadalje stvara transparentnost u perifernim dijelovima poslovanja poduzeća, te razterečuje upravu i zaposlenike od brige oko sekundarnih procesa. U sagledavanju životog ciklusa zgrade, prosječno više od 80% ukupnog troška kroz život zgrade nagomila se u tijeku pogona zgrade.

Na ukupne troškove životnog ciklusa se može utjecati najbolje u fazi planiranja, a najmanje u več gotovo izgrađenom objektu. Dakle, za isplativost Vaše zgrade važno je da što ranije počnete razmišljati o kasnijem održavanju!

FM se ne brine samo o poslovnim objektima, već i o stanbenim ili stambeno-poslovnim objektima. U tom slučaju osnovna djelatnost je upravo pružanje najveće moguće kvalitete boravka na objektu. Taj cilj postižemo primjenom istih načela kao i kod poslovnih zgrada.

U praksi se FM kontinuirano prilagođava individualnim zahtjevima i uvjetima objekata. Vi, kao korisnik usluga FM-a s jedne strane, dobivate usluge, koje ste izabrali po Vašim potrebama, a naš FM s druge strane, Vas savjetuje i izvještava, te Vam tako kroz vrijeme vrača sve bolje informacije o Vašem objektu, što omogučuje postepeno poboljšavanje kvalitete boravka.

Naši FM-stručnjaci tako unaprijeđuju radno okruženje, postižu zadovoljstvo i povišeni ugođaj kod korisnika zgrada i na taj način indirektno povečavaju njihovu učinkovitost, što znatno pridonosi upješnom poslovanju Vaše zgrade i svih njenih korisnika – stanara i tvrtka!

 • Kontakti
DUD FACILITY SERVICES d.o.o. Crna Gora -

DUD FACILITY SERVICES d.o.o. Crna Gora

Pošaljite upit

© DUD d.o.o. 2019. Sva prava pridržana.